FURNIRANE PLOČE predstavljaju noseću sirovu ploču (od razne vrste materijala) sirove iverice, MDF-a, HDF-a, panela, i sl. oplemenjenu pravim furnirom sa obe strane. FURNIRANA PLOČA vrlo uspešno zamenjuje puno drvo (masiv) . Konstrukcija nameštaja od masiva može znatno da se pojednostavi furniranim materijalima, a cena po m2 je znatno niža od punog drveta. Kod FURNIRANIH PLOČA konzistencija boja i godova je znatno veća nego kod masiva. Ovaj materijal je idealan u kombinaciji sa masivom, a može da bude idealan i u kombinaciji sa oplemenjenom ivericom, s obzirom na to da sa razvojem novih struktura u tehnologiji izrade oplemenjene iverice, ona sve više podseća na prave furnire.

Karakteristike:

  • Dekorativnost
  • Visoka stabilnost
  • Mala težina

Upotreba:

  • U suvim uslovima
  • Za izradu nameštaja
  • Za izradu enterijera
  • Za izradu unutrašnjih vrata

Furnirane ploče