HPL (High Pressure Laminates) su ploče proizvede u u laminacionim presama pod visokim pritiskom i temperaturom. HPL ima jednu dekorativnu površinu i dostupan je u širom spektru boja, dekora i tekstura. Zahvaljujući svojstvima kao što su otpornost na vodu, vlagu, otvoreni plamen, visoku temperaturu te otpornost na utjecaj gljivica i bakterija, HPL ploče su idealan materijal za upotrebu kako u interijerima, tako i eksterijerima.

HPL i kompakt ploče