Oplemenjena iverica

Oplemenjena iverica je materijal koji se dobija oplemenjavanjem sirove iverice melaminskim papirom. Proizvodi se u raznim debljinama i formatima. Predstavlja jedan od osnovnih materijala za konstrukciju i izradu nameštaja i dizajn enterijera. U našoj kolekciji svaki dekor oplemenjene iverice ispraćen je identičnim dekorom u drugim vrstama materijala, kao na primer u ABS trakama i laminatima, što omogućava izuzetnu fleksibilnost u projektovanju i dizajnu.