Sirova iverica

Iverica se izrađuje od sitnih komada (ivera) različite vrste drveta (bukva, grab, lipa…) koji se međusobno spajaju sintetičkim vezivima pod pritiskom u tri sloja. Unutrašnji sloj je od krupnijih ivera a spoljašnji slojevi su od sitnijih ivera. Ovakva iverica se još naziva i “sirova iverica” i ona kao takva nema bitnu upotrebu u proizvodnji nameštaja, već zahteva doradu tj. oblaganje površina ali pojavom oplemenjenih iverica taj proces se sve ređe koristi.

Karakteristike sirove iverice su da je ekološki prihvatljiva, pogodna za reciklažu, ne odstupa u debljini, obrađuje se klasičnim alatom za obradu drveta, glatka površina kao i isti stepen jačine u različitim pravcima. Primenjuje se kao podloga (oplemenjivanje, folije, furniranje, i dr.), za dizajn enterijera, komponente za nameštaj, pregrade, kao baza za podove, pakovanje i sendvič panele.

Attention: The internal data of table “1” is corrupted!